"Lege Artis"
  
Ansambli

Mješoviti hor

Ansambl je osnovan početkom mjeseca Maja 2012.godine, odnosno nastao je zajedno sa nastankom Društva. Dirigent i umjetnički rukovodilac ansambla je mr. art. Jasmin Hasić, dirigent.

Ansambl broji čedrdeset aktvinih članova, uz tendenciju stalnog širenja. Do sada ansambl je nastupio na nekoliko značajnih manifestacija. Repertoar ansambla je raznolik, na repertoaru su kompozicije, klasične muzike, obrade raznih žanrova za mješoviti hor, među kojima posebno mjesto zauzima Bosansko Hercegovačka pjesma sevdalinka.

Mješoviti hor Lege Artis dobitnik je niza priznanja sa međunarodnih horskih takmičenja od čega se izdvajaju Zlatne medalje sa “Majskih svečanosti” Bijeljina, Srebrna nagrada na Međunarodnom takmičenju Croatia Cantat Osijek kao i Treća nagrada na Ohridskom horskom festivalu 2015. godine i mnoge druge nagrade do 2018 godine.

Članom ansambla mogu postati svi zainteresovani građani koji se odazovu na prijem novih članova. Redovni prijem novih članova ansambla održava se početkom mjeseca septembra svake godine u nekoliko termina. Datum i vrijeme održvanja audicija za prijem novih članova biti će objavljen i na oficijelnoj web stranici Društva. Nakon provedene audicije (odnosno posljednjeg termina audicije) na službenoj stranici Lege Artis-a bit će objavljena lista kandidata koji su primljeni u Mješoviti hor “Lege Artis” Tuzla.

Probe Mješovitog hora “Lege Artis” Tuzla, održavaju se dva puta sedmično (Ponedjeljak i Četvrtak od 19:00-20:30)

 

Dječiji hor “Lege Artis” 

Pored mješovitog hora “Lege Artis” krajem 2012 godine osnovan je i dječiji hor koji je imao nekoliko zapaženih nastupa, kao i formiran reperoar za cjelovečernji koncert. Bio je ovo jedini dječiji hor u gradu koji je aktivno djelovao do avgusta mjeseca 2013. godine. Horom je rukovodio profesor Nedim Mujabašić.

Uprava Društva se odlučila da od sezone 2018/2019 godine obnovi rad ovog jako bitnog ansambla kako za sam grad i društvenu zajednicu tako i za sam Mješoviti hor “Lege Artis” koji će iz ovog dječijeg hora crpiti buduće horske pjevače. Kao što je to bio slučaj i prije pet godina, zamišljeno je da male članice i članovi ovog hora uvježbavaju dječije pjesmice jednoglasno i višeglasno uz edukativni dio gdje će pored razvijanja muzikalnosti, i osnova vokalne tehnike imati priliku učiiti osnove muzičke pismenosti i čitanja notnog teksta.

Probe dječijeg hora “Lege Artis” održavat će se dva puta sedmično u večernjim terminima a horom će rukovoditi magistar muzičkih umjetnosti iz oblasti dirigovanja Jasmin Hasić, koji je ujedno i dirigent Mješovitog hora “Lege Artis” Tuzla.

Probe dječijeg hora “Lege Artis” održavaju se dva puta sedmično u večernjim terminima a horom rukovodi magistar muzičkih umjetnosti iz oblasti dirigovanja Jasmin Hasić, koji je ujedno i dirigent Mješovitog hora “Lege Artis” Tuzla.

Prijem djece u Dječiji hor “Lege Artis” vrši se od 03. septembra 2018 godine i traje do kraja mjeseca septembra.

Prijaviti se mogu djeca uzrasta od 5 do 13 godina starosti putem mail-a, web sranice(prijave na web stranici) i dolaskom u prostorije Lege Artis-a (Ul. Kaldrma br.2)

Na linku ispod možete popuniti online prijavu za članstvo u Dječijem horu “Lege Artis” Tuzla:

Prijava za Dječiji hor “Lege Artis” Tuzla