"Lege Artis"
  
Gradsko umjetničko društvo “Lege Artis” Tuzla, osnovano je 17.05.2012.godine zahvaljujući manjoj grupi entuzijasta koji su krenuli u formiranje respektabilnog horskog ansambla u Gradu Tuzla. 

Djelatnost Društva je: Stvaranje uslova za organizovanje, provođenje i razvoj kulture kroz angažovanje građana svih uzrasta u lokalnoj zajednici; unapređenje muzičke kulture kroz rad talentovanih muzičkih umjetnika; vokalno/vokalno-instrumentalno izvođenje muzičkih kompozicija domaćih i stranih kompozitora na raznim manifestacijama kulture u zemlji i inostranstvu; učestovanje na vokalno/vokalno-instrumentalnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu; organizovanje vokalno/vokalno-instrumentalnih takmičenja; pomaganje i usavršavanje neafirmisanih muzičkih umjetnika, i slično.

Svrha i programski ciljevi Društva su: okupljanje većeg broja građana svih uzrasta u svrhu izvođenja vokalno/vokalno-instrumentalne muzike domaćih i stranih kompozitora na raznim manifestacijama u zemlji i inostranstvu; osnivanje kamernog orkestra; osnivanje muškog hora; osnivanje ženskog hora; osnovanje mješovitog hora; osnovanje dječijeg hora; osnivanje dječijeg orkestra; razvijanje i poticanje interesa građana svih uzrasta prema muzici; njegovanje kulturne muzičke baštine Bosne i Hercegovine; interakcija među različitim kulturama i grupama,razvijanje svijesti međuljudskih odnosa,tolerancije i autoidentifikacije; edukacija kroz formalno učenje i osposobljavanje kadra kao i neformalno učenje, poticanje kreativnog, produktivnog i savjesnog razvoja mladih; promovisanje i zastupanje prava nacionalnih i drugih manjina; i slično.

Mješoviti hor Lege Artis dobitnik je niza priznanja sa međunarodnih horskih takmičenja od čega se izdvajaju Zlatne medalje sa “Majskih svečanosti” Bijeljina, Srebrna nagrada na Međunarodnom takmičenju Croatia Cantat Osijek kao i Treća nagrada na Ohridskom horskom festivalu 2015. godine te još mnoge druge Međunarodne nagrade sa takmičenja i festivala.

Trenutno pri GUD “Lege Artis” Tuzla djeluje i Dječiji hor “Lege Artis” Tuzla kojeg vodi mr. art. Jasmin Hasić, kao i Mala škola violine pod vodstvom dugogodišnje i aktivne članice u GUD “Lege Artis” dobitnice mnogih nagrada a solističkim takmičenjima prof. Maida Hadžimahović.

Društvo svoje umjetničke ciljeve i zadatke provodi u iznajmljenim prostorijama Krstajanske zajednice u BiH ul Kaldrma br. 6, Tuzla

Predsjednik društva je mr. art. Jasmin Hasić, dirigent.

Društvo je osnovano kao potreba da se grad Tuzla obogati sa novim ansamblima kao i potrebom osnivanja ansambla “Mješoviti hor”

Članom Društva može postati svaki zainteresovani građanin koji prođe na jednom od termina audicija za prijem članova u neki od ansambala Lege Artis-a.

Svaki član Društva je obavezan redovno plaćati članarinu, prisustvovati probama ansambla, učestvovati u radu Društva, u izvršavanju njegovih ciljeva i zadataka, u sprovođenju odluka organa Društva, prihvatiti se i pridržavati etičkih principa zajedničkog djelovanja, pridržavati se odredbi Statuta i drugih akata Društva.

mr. art. Jasmin Hasić, dirigent

Umjetnički rukovodilac ansambala

mr. sci. Zumreta Kovčić

Predsjednik Skupštine Društva