"Lege Artis"
  
Online prijava za Dječiji hor “Lege Artis” Tuzla

Ime i prezime djeteta (obvezno)

Datum rođenja (obavezno)

Mjesto boravka (obavezno)

Mail adresa roditelja (obvezno)

Broj telefona roditelja (obavezno)

Navedite koju školu/vrtić dijete pohađa i eventualno iskustvo u nekom od načina muziciranja (Hor,Pjevanje,Sviranje....)

Ukoliko imate pitanje za Upravu Lege Artis-a, stojimo Vam na raspolaganju